Taal actief 4 - groep 4 Thema 6 week 2

  
..Taal actief 4
Vul in.
het zusjehet het huisjehet
het briefjehet het bankjehet
het kopjehet het petjehet
de flesjesde het potjehet
de dorpjesde het ijsjehet
de bootjesde het kaarsjehet
de pechde het muisjehet
echtjij vochtjij
tochhet neefjehet
zichde nichtde