Taal actief 4 - groep 4 Thema 6 week 1 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
de kraaide het lichthet
de klachtde hij ligthij
de krachtde de meeuwde
hij groeithij de vruchtde
de plichtde het vochthet
de kooide hij lachthij
de pechde ik lachik
slechtje wachtje
achde nachtde
tochde nichtde