Taal actief 4 - groep 4 Thema 6 week 1

  
..Taal actief 4
Vul in.
ik kochtik de bochtde
de nachtde de grachtde
ik duwik hij schreeuwthij
hij zuchthij de luchtde
het mochthet de tochtde
de haaide ik maaiik
zij lachtzij het jachthet
slechtde machtde
echtik dachtik
nooithet hooihet