Taal actief 4 - groep 4 Thema 5 week 3 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
nou de blauwede
uw ( van u ) de foutde
jouw ( van jou )ik duwik
flauwehij duwthij
ik gruwik de leeuwde
het zeilhet hji zweethij
wij reizenwij hij reisthij
de stuwde de preide
ruwschuw
sluwopnieuw