Taal actief 4 - groep 4 Thema 5 week 3

  
..Taal actief 4
Vul in.
het geschreeuwhet het touwhet
de stuwde hij lijkthij
de spreeuwde de sneeuwde
de pauwde de sneeuwpopde
de meeuwde hij schreeuwthij
kleinkleinst
breienhet nieuwjaarhet
wijshet nieuwshet
ruwnieuw
schuwopnieuw