Taal actief 4 - groep 4 Thema 5 week 2 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
ik kauwik het goudhet
de ouderde hij lijkthij
ik krijgik hij bouwthij
ik bouwik de eeuwde
stouteigen
kleinkleiner
mei ( de maand )het gebouwhet
jouhet zouthet
jouw ( van jou )grauw
trouwgrijs