Taal actief 4 - groep 4 Thema 5 week 2

  
..Taal actief 4
Vul in.
de wijkde fijn
de ouderde flauw
de keizerde gauw
de leiderde nieuwe
blauwerhet seinhet
mij ( ik )het eindehet
mei ( de maand )het pleinhet
het houthet het zouthet
het touwhet het paleishet
de dweil de het meisjehet