Taal actief 4 - groep 4 Thema 5 week 1 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
nou ( nu )de foutde
nauw ( krap, smal )de foutende
trouwwij trouwenwij
blauwde kousde
blauwede vouwde
gauwwe sjouwenwe
gewoonwe bouwenwe
het houthet de oudersde
het touwhet de schouderde
de vrouw de de vrouwende