Taal actief 4 - groep 4 Thema 4 week 3 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
verkeerdik verliesik
kwaadik verkoopik
gemeenik beloofik
het bestekhet de baardde
het verzethet de verjaardagde
het gezinhet de maandde
het besluithet het bewijshet
het bezwaarhet het gebruikhet
het verdriethet het vergifhet
het gebaarhet de gewoontede