Taal actief 4 - groep 4 Thema 4 week 3

  
..Taal actief 4
Vul in.
genoegik beloofik
geweestik vervoerik
het gesprekhet ik vergeetik
het getalhet de baardde
het gebakhet de tijdde
het bestuurhet de vriendde
het bedrijfhet het bezoekhet
het beroephet het gevoelhet
het verbandhet ik zwaaidehet
het beslaghet het hoofdhet