Taal actief 4 - groep 4 Thema 4 week 2 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
foeimooi
nooitkoud
verkeerdgewoon
roodgemeen
de windde blond
de brandde de vriendde
het gelukhet het verbandhet
de maandde het landhet
hij zwaaithij ik zwaaideik
het gedraghet het hoofdhet