Taal actief 4 - groep 4 Thema 4 week 2

  
..Taal actief 4
Vul in.
koudoud
nooitkwaad
de dooide glad
ik groeiik hij groeithij
de mondde het hoofdhet
de eendde de vriendde
het gelukhet het eindhet
de maandde de tandde
het waaithet het broodhet
het gedraghet ik verliesik