Taal actief 4 - groep 4 Thema 4 week 1 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
mooiik groeiik
slankje knoeitje
saaide bloeide
ik sproeiik hij sproeithij
je kleurtje zij roeitzij
de hondde het paardhet
het gevaarhet de kleurde
de speerde hij aaithij
de haaide het voorjaarhet
het gedraghet het vloeihet