Taal actief 4 - groep 4 Thema 4 week 1

  
..Taal actief 4
Vul in.
het weerhet de kraaide
de geurde het waaithet
jij maaitjij het heersthet
ik aaiik hij maaithij
de haaide zij zwaaitzij
het hooihet ik drijfik
je zeurtje de kooide
keerhij hoorthij
taaihet gevaarhet
genoegde prooide
saaide eikde