Taal actief 4 - groep 4 Thema 3 week 3 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
de deurde de voorkeurde
de voornaamde de geurde
de dijkde de pijnde
ik smeerik hij smeerthij
de kleurde zij kleurtzij
grijsik blijfik
je zeurtje de beursde
keerde beurtde
de slangde de beerde
het stinkthet zij denktzij
het voorjaarhet de eikelde