Taal actief 4 - groep 4 Thema 3 week 2

  
..Taal actief 4
Vul in.
de geit de de stronkde
de teil de de eikde
ik drinkik hij drinkthij
de kleide het eindehet
de dweilde wij eisenwij
langs het meisjehet
eigende trein de