Taal actief 4 - groep 4 Thema 3 week 1 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
lang het ijshet
hij zingt hij het pleinhet
hij ik kijkik
strengik denkik
klein hij springthij
langs de uitgangde
flinkde spijt het me