Taal actief 4 - Groep 4 - thema 3 week 1

  
..Taal actief 4
Vul in.
de angstde ik zingik
de vangstde ik gingik
ik schreefik ik brengik
valshij brengthij
engde stangde
zelfde schoolde
langhij dwingthij