Taal actief 4 - Groep 4 - thema 2 week 3 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
de filmde ik vielik
de fietsde het schrift het
ik schrijfik hij schrijfthij
ik schrikik hij schrikthij
het schiphet de schroefde
de schramde de schoolde
schuinhet schermhet