Taal actief 4 - Groep 4 - thema 2 week 2 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
de zielde de vliegde
de zeede ik zal ik
het vlothet de stoelde
het volkhet ik helpik
vroegde golfde
zelfsde vormde
somsik vreesik