Taal actief 4 - Groep 4 - thema 2 week 1 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
ik durfik de wolfde
de verfde ik vroeg ik
van de filmde
ergde lampde
felde feede
frishet veehet
voorde vloerde