Taal actief 4 - Groep 4 - thema 2 week 1

  
..Taal actief 4
Vul in.
de vorstde de vaartde
valsde melk de
vast de vorkde
straksde vlagde
Fritsde vraagde
vershet vleeshet
twaalfhet veehet