Taal actief 4 - groep 4 Thema 1 week 3 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
de kraande de kunstde
de melkde de markt de
de sponsde de winstde
de slurfde het kalfhet
ik durfik de vorstde
warmde tekstde
ergde dorstde