Taal actief 4 - groep 4 Thema 1 week 3

  
..Taal actief 4
Vul in.
de toetsde de koortsde
de lampde de dienst de
laatst de komstde
elfde klasde
help de barstde
kalmde wolkde
eerstde worstde