Taal actief 4 - groep 4 Thema 1 week 1

  
..Taal actief 4
Vul in.
de voet de de proefde
de trap de ik riep ik
ik fluitik de liftde
toende klasde
bruin de kraande
niets ik namik
haastde troon de