Taal Actief groep 6 - Spelling 6 les 1 ( dokter - fietsen )

Kom je er echt niet uit? Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 7 taal actief spelling

Verdeel de woorden in let-ter-gre-pen.
bedoelingen
be-doe-lin-gen
contacten
bejaarden
duisternis
minstens
portret
spontaan
onvoldoende
tenminste
inzichten
projecten
instrumenten

Maak er meervoud van: de vork - de vorken
het inzicht
de
het contact
de
het kenmerk
de
de bejaarde
de
het instrument
de
het insect
de
het project
de
de ervaring
de
de tekening
de
de bedoeling
de

Schrijf de woorden op met de verschillende medeklinkers in het midden.
ks
ct
cht
sk
rk
rd
nd
nt
ng
nh
Hij reageerde als door de bliem getroffen. - masker
De overvaller droeg een maer tijdens de overval. -
De hongerige man was de waoop nabij. -
Na de conferentie werden ervarien uitgewisseld. -
De bejaaen gingen met de bus naar Amsterdam. -
De liedjes staan allemaal in de buel. -
Het publiek begon spoaan te klappen. -
Spinnen lijken op inseen, maar ze horen er niet bij. -
De kenmeen verschillen: spinnen hebben acht poten en insecten zes poten. -
Hij wordt behandeld volgens de nieuwste inzien. -