Taal Actief groep 6 - Spelling 5 les 4 ( hond )

Kom je er echt niet uit? Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 6 taal actief spelling

Je hoort een t, maar je schrijft een d. Schrijf de woorden over.
weerstand
aardgas
aanwezigheid
gezondheid
beroemd
buitenland
noodzaak
onbekend
invloed
platteland
eerbied
toestand

Schrijf de korte vorm van elk woord op.
beroemde
deugden
invloeden
misdaden
onbekende
opstanden
toestanden
uitgebreide
verliefde
vervelende
weerstanden
buitenlandse

Schrijf de woorden op.
weer + stand
platte + land
aanwezig + heid
toe + stand
buiten + land
gezond + heid