Taal Actief groep 6 - Spelling 5 les 2 ( politie )

Kom je er echt niet uit? Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 6
taal actief spelling

Schrijf de woorden over.
situatie
vakantie
positie
traditie
garantie
prestatie
relatie
operatie
instantie
politie

Maak de woorden af met tie.
rela___
opera___
posi___
tradi___
garan___
presta___
situa___
vakan____
instan___
poli___


Welk woord betekent hetzelfde? Kies uit de woorden hierboven.
Vrij van school -
Verband tussen iets -
Bepaalde gewoonte -
Agenten -
Omstandigheid -
Ingreep van een chirurg -
Een instelling -
Wat je presteert -