Taal Actief groep 6 - Spelling 4 les 1 ( lang-zaam )

Kom je er echt niet uit? Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 6 Schrijf het woord in twee delen over. Kijk goed naar het voorbeeld.
Het tweede deel moet met een z beginnen.
hetzelfde
het-zelfde
langzaam
opzet
zeldzaam
ontzettend
werkzaam
opzettelijk
zwijgzaam

Schrijf de woorden op met zaam of zet.
lang___
op___
werk___
zwijg___
op___telijk
zeld___
ont___tend
vreed____

Schrijf de woorden over met een z.
werkzaam
zwijgzaam
hetzelfde
opzettelijk
zeldzaam
vreedzaam
ontzettend
opzet