taal actief 3 groep 6 pakket 3 les 1

Taal actief Taal actief Taal actief

Schrijf over met een c :  s c klinkt als s -  Taal actief c klinkt als k
s els ement
s entraals entrale
s entrums ijfer
s irkels itroen
os eaanpres ies
pros esas tief
s irk usk lown
k onflik tk ontak t
direk tdirek teur
projek trek lame
sek onde