taal actief 3 groep 6 pakket 2 les 4

Taal actief Taal actief Taal actief

Zet de lettergrepen goed.
niek-klide kel-ar-tihet
bri-fa-kantde mi-fa-liede
dee-ihet kam-oen-pide
tein-ka-pide lo-me-ki-terde

Schrijf het woord.  i = i
kr i tiekde kl i maathet
muz i kaal p i anode
pred i kantde s i garetde
un i formhet v i oolde