taal actief 3 groep 6 - woordpakket 1 les 3

Taal actief Taal actief

Taal actiefSchrijf het woord op. ❤ = ij en Δ = ei
aanlΔdingaanleidingt❤del❤k
belangr❤kallebΔ
beschr❤vingbevr❤ding
allerlΔb❤drage
bl❤kbaararbΔder
b❤eenkomstb❤voorbeeld
Δgenaardichterb❤
ΔndeloosfΔt
nab❤overΔnd
prakt❤kschΔding
st❤ginguitΔndel❤k
tegel❤keen Δeen