taal actief 3 groep 5 - nummer 10 - ( pakket 3 les 2 )

Taal actief Taal actief Taal actief

Vul nk in. Schrijf het woord op.
aereelesla
blaekliersprihaan
doerondaswi


Schrijf de woorden op.
sprink + haan de an + kerhet
win + ke + lierde en + ke + le
klin + kerde don + ker
blan + keon + danks


Vul het goede in. - Kies uit :
blanke - donker - enkele - klinker - sprinkhaan - anker - slank - ondanks - winkelier
De matroos haalt het op.
Er zijn niet veel wolken, ik zie er maar .
Een a is geen medeklinker maar een .
Mijn tante is niet dik. Ze is juist heel .
Als ik het licht uitdoet is het .
De baas van een winkel heet een .