taal actief 3 groep 5 - nummer 9 - ( pakket 3 les 1 )

Taal actief Taal actief Taal actief

Schrijf de woorden op met ing.
afbeeldopmerk
bevolkteken
openverdiep
oplossvreemdel


Maak er een woord met ~ing van.
aansluiten opmerken
afsluitenrekenen
oplossentekenen


Maak het woord af. Schrijf het op. - Kies uit : king - ling - ning - ting
wande vreemde
tekeaanslui
opebevol
opmerbewa