taal actief 3 groep 5 - nummer 7 - ( pakket 2 les 3 )

Taal actief Taal actief Taal actief

Schrijf elk woord in de goede rij.
schoorsteen - schilderij - boodschap - schade - schande - scheepvaart - ofschoon
sch aan het begin.sch in het midden.


Aan elkaar schrijven.
schul + dig schuldigscheep + vaart
of + schoonbood + schap
scha + de schil + der
schan + deschoor + steen


Woorden met sch..... of .....sch.....
boodapboodschapofoon
andeilderij
uldigboodap
adeeepvaart
oorsteenilder