taal actief 3 groep 5 pakket 1 les 3

Taal actief Taal actief Taal actief

Schrijf elk woord in de goede rij. Kies uit:
aarde - daarnaast - voorstel - zuurstof - doordat - eerder - meneer - natuur - elkaar - ongeveer - oordeel
aareerooruur


Schrijf aan elkaar:
sp + oor + weg = spoorweg v + oor + w + aar +de =
kl + eer + kast = on + ge + v + eer =
oor + zaak = z + uur + stof =


Maak de woorden af. Schrijf ze op.
Kies uit: aar - eer - oor - uur
kostb...z...rstof
afk......zaak
nat...ongev...
...deelkunsten...