taal actief 3 groep 5 pakket 1 les 2

Taal actief Taal actief Taal actief

de ❤oetbal
de
❤andaag
het ❤enster
het
❤olgens
het ❤liegtuig
het
❤ierkantSchrijf aan elkaar:
vraag + stuk = van + morgen =
van + zelf = verder + op =
volg + orde = voort + aan =
vriend + in = voet + bal =Kies uit: vriendin - verderop - voetbal - vierkant - vanmorgen - vandaag
Niet gisteren maar
Niet rond maar
Geen vriend maar een
Niet vanavond maar
Geen handbal maar een
Niet dichterbij maar