Taal op maat 2 - groep 7 nummer 51

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal op maat 2 - groep 7 Taal op maat 2 - groep 7
Vul in.
hele werkwoordander tegenwoordige tijdander verleden tijdvoltooid deelwoord
verlangenje je heeft
aarzelenje je heeft
klinkenje je heeft
nadenkenje je heeft
buigenje je heeft
pratenje je heeft
wachtenje je heeft
reddenje je heeft
lijdenje je heeft
optredenje je heeft
grommenje je heeft
verzorgenje je heeft

pv (=persoonsvorm) of vd (=voltooid deelwoord) en vul het werkwoord in.
hele werkwoord pv of vd vul in
verhuizen Wij zijn gisteren naar het dorp.
vertragen De trein was door het ongeluk .
verstoren (t.t.) Die jongen steeds de les.
trappen Ik vorig weekend in een stukje glas.
prikken De juwelier heeft gaatjes in haar oren .
juichen De supporters hebben tijdens de wedstrijd .
verbazen Wij waren zeer over de foto.
dansen Wij gister de hele middag.

Maak van elke zin, een zin met een voltooid deelwoord.
Ik ging naar de disco.Ik ben naar de disco gegaan.
Hij feliciteerde mij. Hij mij .
Tanja at te veel. Tanja teveel .
Zij fietste naar school. Zij naar school .
Wij verdubbelden onze score. Wij onze score .
Ik schreef een brief. Ik een brief .
De storm vernielde veel bomen. De storm veel bomen .
Wij leerden voor het dictee. Wij voor het dictee .