Taal op maat 2 - groep 7 nummer 50

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal op maat 2 - groep 7 Taal op maat 2 - groep 7
Schrijf het voltooid deelwoord op.
voorspellenik heb lokkenhij werd
beledigenik ben benoemenhij wordt
wetenik heb het vechtener wordt
uitenzij heeft het voltooienhet is
scheldener werd fluitenik heb
vervoerenhet wordt verhuizenik ben
dansenze hebben ontdekkenze hebben
bezorgenik heb vissenhij heeft

Het onderwerp en de persoonsvorm zijn al onderstreept. Vul in.
besteden Mijn zus heeft veel geld aan kleding.
gebieden De juf heeft de kinderen stil te zijn.
snijden Heb jij tijdens het koken in je vinger ?
genieten Mijn nichtje heeft erg van haar vakantie .
glijden De glazenwasser is bijna van zijn ladder .
botsen In de winkel ben ik tegen mijn vriend .
leren Gisteren hebben wij nieuwe sommen .
glimlachen De vrouw heeft vriendelijk naar ons .
doorwerken Hebben jullie goed tijdens de rekenles?
plaatsen Heeft jouw oom een advertentie in de krant ?

Vul het voltooid deelwoord of de persoonsvorm in de verleden tijd in.
ondervinden Het verkeer veel hinder van de sneeuw.
bouwen Het jongetje heeft een hoge blokkentoren .
werpen jullie je afval in de vuilnisbak?
liegen Onze buurman over zijn nieuwe auto.
helpen Mijn zus heeft mij met mijn huiswerk .
merken Hij niet dat hij zijn tas verloor.
bestrijden De gemeente de ratten in de stad.
fluisteren De jongen heeft het goede antwoord .
aandraaien Wij hebben de schroeven stevig .