Taal op maat 2 - groep 7 nummer 49

  
Taal op maat 2 - groep 7 Taal op maat 2 - groep 7
Vul in.
Zeg het woordJe hoort:Je schrijft:Schrijf het woord op.
de e❤plosieksxde explosie
de cla❤onde
het a❤ariumhet
de che❤uede
de mi❤erde
het a❤aducthet
fre❤ent
de e❤portde

Maak woorden met kw, qu, x of ks.
de ❤aliteit de het ❤rel het
de ta❤ide de bli❤chadede
❤asicomple❤
het ❤artierhet e❤pres
de bli❤emde de verf❤astde
de ❤izde het ma❤imumhet
het de❤elhet e❤treem
de e❤portde ❤ekken

Welk woord hoort erbij?
exclusief - luxe - qua - aquaduct - boxen - frequent - expositie - saxofoon
Het geluid van de staat wel erg hard.
De winkels in de PC Hooftstraat in Amsterdam zijn zeer .
Ik kijk zeer naar soaps op de televisie.
Haar schilderijen zijn vanaf morgen te zien in een .
Mijn oma is dol op antiek en moderne, spullen.
Bij dit nummer past het geluid van een mooi.
Door het staan er veel minder files.
De stof is duur, maar kleur wel erg bijzonder.