Taal op maat 2 - groep 7 nummer 43

  
Taal op maat 2 - groep 7 Taal op maat 2 - groep 7

Schrijf het voltooid deelwoord op.
ik heb / ben ...ik heb / ben ...
zingentekenen
noemenbranden
ruikenschatten
bepalenvoetballen
herkennenzwemmen
hurensorteren
radenvragen
publicerenlozend

Vul in.
verleden tijd voltooid deelwoord
nemen wij wij hebben
hakkende man hij heeft
liegen de meisjes zij hebben
zwemmenoma zij heeft
oplettenpapa hij heeft
zuchtende tuinman hij heeft
boffenik ik heb
drinkende zieke ze heeft
mompelen de juf zij heeft

Vul het voltooid deelwoord in.
afrondenHij had de getallen keurig .
bevrijdenDe provincie werd in april 1945 .
herkennenDe minister werd door niemand .
inpakkenInmiddels waren alle vakantiespullen .
missenAli en Peter hebben de trein .
poffenIn een pannetje hebben we de maïs .
toejuichenHet kampioensteam werd urenlang .
verroestenDe tentharingen waren helemaal .
weerkaatsenHet licht werd door de spiegel .