Taal op maat 2 - groep 7 nummer 39

  
Taal op maat 2 - groep 7 Taal op maat 2 - groep 7

Vul in.
de ik-vormerbij
De juf duldt geen herrie in de klas.duldt
Hoe red je je daar uit?-
Ik benijd hem niet met al dat werk.-
Er wordt beweerd dat we vrij zijn.
Bereidde jij de spreekbeurt goed voor ?
Jij onderhoudt de tuin zelf.
Gisteren beweerde hij dit ook.
Op advies zendt hij het met de post.
Waarom vermoedden jullie dat?
Maandag begeleidden zij het koor.

Vul de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd in.
ik ander meerrijden Ik altijd voorzichtig in de stad.
ik ander meerbederven Het fruit op de schaal
ik ander meerstrijden Vanavond ik om de eerste prijs.
ik ander meerverhuizen Waarom jullie klas morgen?
ik ander meerhouden je moeder van appeltaart?
ik ander meerbeloven Haar tante hun een verrassing.
ik ander meerplonzen De stenen in het water.
ik ander meeronthouden jij zijn adres?
ik ander meeruitstappen Wij bij de volgende halte.

Persoonsvorm in de verleden tijd invullen.
bevenDe kinderen van angst.
aankomenOm 11.00 uur ik op Utrecht Centraal.
inschrijvenMijn broer zich voor een cursus Spaans.hij voelde
suffen De leerlingen onder les.
gonzenHet van de geruchten.
vragenVerlegen Jesse om een glas water.
voedenDe lijster haar jongen met wormen.
innemen Zij iedere dag een lepel hoestdrank .