Taal op maat 2 - groep 7 nummer 21

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal op maat 2 - groep 7 Taal op maat 2 - groep 7
Schrijf het woord over
het niveauhet de douchede
het bureauhet het plateauhet
de journalistde het parcourshet
het cadeauhet de patrouillede

Schrijf de woorden op met een oe of een ou.
Ik zong één c__plet van het lied over k__ien.het de
B__illon vind ik veel lekkerder dan s__p.de de
Elke t__rist koopt hier een s__venir.de het
De kok maakt m__s van de c__rgettesde de
De man zonder ret__rtje kreeg een b__tehet de
Ze is niet enth__siast over dat t__stel.het
Juf kocht die bl__se in een kleine b__tiek.de de
Die c__reur rijdt wel erg r__keloos.de

Welk woord hoort erbij?
cadeaucouponcoulissedouaneroutegoulash
toupetjournaalbureausouvenirniveauroutine
de wegde routede pruikde
het geschenkhet het vleesgerechtde
het nieuwshet de kwaliteithet
de ervaringde de bonde
het aandenkenhet de grensbewakingde
de schrijftafelhet het toneelde