Taal op maat 2 - groep 7 nummer 18

  
Taal op maat 2 - groep 7 Taal op maat 2 - groep 7
Vul in ja of nee en schrijf het woord op.
.
ThailandjaneejaThailand
de therapiede
thuisblijven
de tegenstellingde
Liesbeth
de bibliotheekde
het theezakjehet
Athene

Schrijf de woorden op. ❤ = th en ❐ = t
❐elefoon❤uiskomst
❤ansver❐icaal
❤eezakje❐emperatuur
kri❐iekka❤edraal
❐egelijkme❤ode
❤ermosfles❤eater
boek❐itelapo❤eker
ka❤oliekkan❐oor

th of t ? Schrijf het woord op.
Ik meet mijn temperatuur met de ❤ermometer.
In het recept staat: voeg 3 ❤eelepels suiker toe.
Eet niet ❐eveel snoep! Straks krijg je buikpijn.
Het ❤ema van dit boek is: liefde.
De hoofdstad van Dren❤e is: Assen
Je vindt alle informatie in dat ar❐ikel.
Wist je niet dat ❤ailand in Azië ligt?
Hij is meer van de praktijk, dan van de ❤eorie.
Ik lever mijn recept in bij de apo❤eek.