Taal op maat 2 - groep 7 nummer 15

  
Taal op maat 2 - groep 7

Vul in. (t.t.)
willenkunnenhebben
ik
jij
ander
meer
zijnmogenzullen
ik
jij
ander
meer

Schrijf het hele werkwoord op van de persoonsvorm.
Vanaf morgen zal ik mijn huiswerk maken.zullen
Gelukkig ben ik al naar school geweest.
Mijn moeder is blij met haar nieuwe fiets.
Heb je een bedelaar wel eens geld gegeven?
Kun jij heel goed schaatsen?
Mag jij vuurwerk afsteken?
Daarvoor zal je binnen moeten kijken.
Het meisje mag zaterdag naar de disco.
Mijn zusje kan haar veters al strikken!

Vul de persoonsvorm in. ( tegenwoordige tijd )
zijnSamen we in het park geweest.
hebbenDe dokter de man onderzocht.
willenHij een pleister op de wond plakken.
mogenMijn zusje laat naar bed.
zijnJij heel vroeg wakker.
kunnenWaar hij de plakband vinden?
willen je niet eerst even douchen?
hebbenWaar jij de koekjes verstopt?
mogenJullie straks tekenen.