Taal op maat 2 - groep 7 nummer 11

  
Taal op maat 2 - groep 7Taal op maat 2 - groep 7 Taal op maat 2 - groep 7
Vul in.
hele werkwoordpersoonsvorm ( t.t. )hele werkwoordpersoonsvorm ( v.t. )
opbiechtenik hij meldde aan
afmakenjij uitoefenenik
wij lezen vooraanpassenwij
ik bel opwij veegden af
uitlachenwij goedkeurenik
afgaanik meedelenik
uitladenhij wij gooiden weg
wij wachten afneerzakkenik

Vul in. ( Het onderwerp is onderstreept. )
ik-vormhele werkwoord Vul in.
ik opwinden ( t.t. )Hij zich hierover .
ik opheffen ( t.t. )Het bestuur het verbod .
ik uitloven ( v.t. )De politie een beloning .
ik uitkijken ( t.t. )Wij naar de vakantie.
ik voorlezen ( t.t. )Hij hem een verhaaltje .
ik opsturen ( v.t. )Hoe jullie dit ?
ik uitkomen ( t.t. )Die afspraak goed .
ik instorten ( v.t. )Waardoor het pand ?
ik uitdagen ( v.t. )De supporters hem .

Vul de persoonsvorm in. ( Let op de tijd )
uitkomen ( t.t.) Mijn droom nu .
aanmelden ( v.t.) Hij zich voor de schoolkrant .
afmaken ( t.t.) Wanneer jij je huiswerk ?
aanbieden ( t.t.) De schrijver zijn boek .
aanzetten ( v.t.) Ik de computer .
uitlachen ( v.t.) Hij me gewoon in mijn gezicht !
aanwijzen ( t.t.) Demi Spanje op de kaart.
goedkeuren ( v.t.) De meester ons voorstel .
uitoefenen ( t.t.) Ik mijn functie al tien jaar .
meedelen ( t.t.) Wanneer je hem het slechte nieuws ?