Taal op maat 2 - groep 7 nummer 6

  
Taal op maat 2 - groep 7Taal op maat 2 - groep 7 Taal op maat 2 - groep 7Schrijf het woord op.
Let op. Hoort het woord bij dirigent of bij politie of bij allebei?
de traditie
X
X
de traditie
de relatie
X
de
de vitamine
X
de
de scriptie
X
de
de positie
X
X
de
de piste
X
de
de informatie
X
de
de conditie
X
X
de

Maak woorden op -tie
opera___organisa___
vakan___presenta___
tradi___instan___
garan___sollicita___
arresta___combina___
imita___presta___
inspec___illustra___
noti___adverten___

Schrijf het woord dat je ziet. Let op de i die klinkt als ie!
de de
de
de de
de de