Taal op maat 2 - groep 7 nummer 5

  
Taal op maat 2 - groep 7 Taal op maat 2 - groep 7Schrijf de woorden op de goede regel. (Werk op volgorde!)
gezelligheid - activiteit - elektriciteit - muzikaliteit - voorzichtigheid - aanwezigheid
-heid :
-teit :
verliefdheid - actualiteit - eenzaamheid - mogelijkheid - populariteit - specialiteit
-heid :
-teit :
hoeveelheid - brutaliteit - kwaliteit - veiligheid - gezondheid - originaliteit
-heid :
-teit :

Schrijf de woorden op met -heid of -teit.
afwezig___nationali___
waar___bijzonder___
universi___reali___
publici___vuilig___
moeilijk___nieuwsgierig___
eeuwig___dankbaar___
creativi___verkoud___
wijs___majes___
net___behulpzaam___
laf___kwanti___

Schrijf de woorden goed op.
ori gi teit na lioriginaliteitze ker on heid
teit stom midui heid de lijk
ta li bru teitheid lig zel ge
ti vi teit sporlijk vro heid
teit spon ni tanig heid klei
li teit reakun heid dig des
ti vi fes teitlijk mo ge heid
fa li ci teitge gen le heid