Taal op maat 2 - groep 6 nummer 38

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2

Schrijf de woorden in alfabetische volgorde.
portie - garantie - politie - positie - vakantie - organisatie - operatie - contributie
advertentie - reparatie - injectie - infectie - reactie - intelligentie - notitie
1 2 3
4 5 6
7 notitie8 9
10 11 12
13 14 15

Maak de woorden af met tie. Schrijf dan het hele woord op.
De redac❤ heeft de informa❤ in de krant opgenomen.redactie
Het is een tradi❤ dat we op vakan❤ gaan in Frankrijk.
Met die ac❤ leverden zij een geweldige presta❤
De direc❤ heeft haar een andere func❤ aangeboden.
Als trakta❤ kregen wij een heerlijke por❤ ijs.

Schrijf de woorden op met : atie - itie - ctie.
vari ❤dire ❤
pol ❤inje ❤
pos ❤repet ❤
not ❤repar ❤
vari ❤sele ❤
situ ❤inspe ❤