Taal op maat 2 - groep 6 nummer 32

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2

Schrijf het woord op met teit.
elektrici❤de elektriciteitkwali❤de
universi❤de puber❤de
reali❤de majes❤de
speciali❤de populari❤de

Maak er een woord op teit van.
actiefde activiteitbrutaalde
creatiefde sportiefde
muzikaalde mentaalde
diversde speciaalde
nationaalde stomde
actueelde spontaande
het publiekde de crimineelde
de rivaalde het origineelde

Schrijf de woorden op.
bli pu teit cipubliciteitteit uni ver si
teit jes mati spor vi teit
ti vi ac teitmi cri teit na li
teit per bulas e teit ci ti
ti crea vi teita ac teit li tu
lek teit ci e tripu teit la po ri